Algemene voorwaarden

Op alle arrangementen van Happy Day Tours zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Het maximum aantal personen per gids is 25. Indien u met meer personen komt, dan zetten we extra gidsen in.

Bij al onze tarieven hanteren we de BTW conform de reisbureauregeling. Dit betekent dat er geen BTW meer bijkomt.

Wanneer uw programma geheel of gedeeltelijk moet worden gewijzigd of zelfs komt te vervallen door overmachtsituaties, kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deelname aan onze programma’s is voor eigen risico.

Betalingsvoorwaarden: Na akkoord gaarne z.s.m. maar in ieder geval drie weken voor de besproken datum het bedrag overmaken op rekening NL09INGB0009478407 t.n.v. Happy Day Tours o.v.v. het factuurnummer.

Het personenaantal kan gewijzigd worden (max. 10%)  tot 72 uur voor de besproken datum.

De annuleringsvoorwaarden voor totale annulering na definitieve reservering zijn als volgt: tot 3 weken voor de afgesproken datum: 10% van de totaalsom, van 3 weken tot 1 week voor de datum: 50% van de totaalsom; van 1 week tot 72 uur voor de datum 75%. Ten slotte 100%.

Happy Day Tours brengt voor al haar diensten reserveringskosten in rekening.

Privacyverklaring

Happy Day tours gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In onze privacy verklaring kunt u lezen welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Eigendom

happydaytours.nl (en ook en.happydaytours.nl en de.happydaytours.nl) is de officiële website van Happy Day tours. Wij zijn een bedrijf dat specialist is in het organiseren van stadswandelingen en dagtochten in Delft  en andere plaatsen in Nederland met een team van professionele en enthousiaste gidsen.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring. .

Gebruik persoonsgegevens

Wanneer u informatie vraagt van Happy Day tours of een overeenkomst met ons sluit, dan vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. U verstrekt deze gegevens op eigen initiatief. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u van informatie te kunnen voorzien en/of de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Happy Day tours bewaart uw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaarplicht.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst.

In geen geval verkoopt of verhuurt Happy Day tours uw gegevens aan derden.

Vragen?

Indien u vragen heeft over onze privacyverklaring, mailt u dan naar info@happydaytours.nl

Registratie gedrag bezoekers op onze website

Happy Day tours maakt gebruik van google analytics om het bezoek aan onze website te monitoren. Deze informatie is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie en wordt anoniem door ons bijgehouden.

Doorlinken naar andere pagina’s via onze website

U kunt via de website van Happy Day tours doorklikken naar andere websites. Indien u hiervan gebruik maakt, dan kunt u op de betreffende website terecht voor de privacyverklaring van deze derde partijen. Deze vallen buiten de privacyverklaring van Happy Day tours.